ΕΛΑ-ΠΑΝΟ.COM
Deutsch Griechisch
ΕΛΑ-ΠΑΝΟ.COM

Mikri-GreekΕΛΑ ΕΠΑΝΟ
Κεντρική Μακεδονία

 

ΣΤΟΙΧΕΊΑ

 
 

Fehrenberg Design
Gertrud Fehrenberg

Οι διευθύνσεις των ιστοσελίδων είναι:

  • ΕΛΑ-ΕΠΑΝΟ.COM
  • ΕΛΑ-ΠΑΝΟ.COM
  • NORDGRIECHENLAND.DE

GERTRUD FEHRENBERG
DIPL. DESIGN

PAULINENSTRAßE 11
D-45130 ESSEN
GERMANY

Επαφή:

Τηλέφωνο: +49 (0) 201 - 72 69 170
E-Mail: info@fehrenberg-design.de

Φόρος επί των πωλήσεων::

Αριθμός φορολογικού μητρώου πωλήσεων σύμφωνα με την §27 νόμος περί φόρου προστιθέμενης αξίας: Αριθμός ΦΠΑ. DE 157621885

Αποποίηση ευθύνης για το περιεχόμενο και τη σύνδεση:

Κατά την επίσκεψη στις σελίδες ‘ΕΛΑ-ΕΠΑΝΟ.COM’, ‘ΕΛΑ-ΠΑΝΟ.COM’, ‘NORDGRIECHENLAND.DE’ δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα (όνομα, διεύθυνση κ. λπ. ) των χρηστών. Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα παρέχονται με την καλύτερη δυνατή γνώση, αλλά δεν παρέχεται καμία εγγύηση για την πληρότητα και την ορθότητα. Αυτό ισχύει επίσης για όλους τους συνδέσμους που προσφέρει η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στον ιστότοπο. Η FEHRENBERG DESIGN δεν έχει καμία επιρροή στο σχεδιασμό των συνδεδεμένων ιστότοπων και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δεν ευθύνεται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες που προκύπτουν από πληροφορίες και περιεχόμενα σελίδων που συνδέονται με συνδέσμους.

Απόδειξη για φωτογραφίες, εικονογραφήσεις και κείμενα

Όλα τα άρθρα και οι εικόνες που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Κανένα μέρος αυτής της προσφοράς δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή να διανεμηθεί σε οποιαδήποτε μορφή εκτός των στενών ορίων του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια της FEHRENBERG DESIGN (βλ. Πολιτική απορρήτου, Πνευματικά δικαιώματα). Φωτογραφίες, υλοποίηση της διαδικτυακής παρουσίασης: GERTRUD FEHRENBERG, FEHRENBERG DESIGN.DE

Επίλυση διαφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την επιγραμμική επίλυση διαφορών (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας στην αποτύπωση παραπάνω. Δεν είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπής διαιτησίας καταναλωτών.

 

 

 
 

Anfang

zum Seitendende